Les Soeurettes zwembad

Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden vormen een onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder van het vakantiehuis “Les Soeurettes” te Gaujac in Frankrijk.

 

Reserveren en betalingsvoorwaarden

U kunt bij ons zowel telefonisch of per e-mail een reservering maken. We streven ernaar deze binnen 24 uur te bevestigen. Hierna ontvangt u van ons een huurovereenkomst. Hierin wordt verwezen naar deze voorwaarden.

De aanbetaling van 25% van het totale bedrag ontvangen wij graag binnen 14 dagen op een van onze bankrekeningen. Het restant graag 1 maand voor aankomst voldoen. Indien uw reservering binnen 1 maand ligt voor de aankomstdatum aub het volledige bedrag overmaken.

 

Prijzen en faciliteiten

De gepubliceerde prijzen zijn prijzen per nacht. In de regel geldt een minimum verblijf van 3 nachten. In onze tarieven zijn inbegrepen de energiekosten , schoonmaakkosten bij normaal gebruik, gebruik van bedlinnen, handdoeken, gebruik van internet via Wifi en toeristenbelasting. Het bedlinnen wordt 1 keer per week vervangen. Het bad- en keukenlinnen naar behoefte. Er zijn 2 badlakens aanwezig.

Voor uw eigen was kunt u gebruik maken van de wasmachine en droger voor 5 euro per keer.

Tenzij anders is overeengekomen hanteren wij geen borg.

Indien er dingen beschadigd zijn door uw toedoen zullen we die repareren of vervangen en u voor de kosten een rekening sturen. Hetzelfde geldt indien er extra schoongemaakt moet worden. Deze kosten dienen per omgaande voldaan te worden.

Het zwembad is voor algemeen gebruik en te gebruiken van mei t/m september.

 

Aankomst en vertrek

Wij hebben geen vaste aankomst- of vertrekdag. Wij verwachten dat u voor 10.00 uur vertrekt op de vertrekdag en u kunt vanaf 16.00 uur aankomen. Indien er geen andere huurders zijn kunt u in overleg met ons hiervan afwijken. Als u door onvoorziene omstandigheden later arriveert dit graag indien mogelijk aan ons kenbaar maken.

 

Algemeenheden

Bezoek ontvangen is prima, maar niet elke dag dezelfde gasten in uw huis en het zwembad.
Huisdieren zijn alleen in overleg welkom. Indien de mogelijkheid er is dienen ze wel opgevoed te zijn. En de bedden en meubels zijn geen slaapplaatsen.
Roken in huis is niet toegestaan.

Annulering / wijziging door de huurder

Indien u genoodzaakt bent om uw overeenkomst te annuleren gelden de volgende annuleringskosten: Uw aanbetaling van 25% tot 1 maand voor aankomst. 50% van de huursom tot 2 weken en 75% tot 1 week

Binnen 1 week bent u de volledige huursom verschuldigd. Indien er andere huurders gevonden worden krijgt u 90% van de in rekening gebrachte kosten terug.

 

Wijziging of opzegging door de verhuurder

Verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de verhuurder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd, zoals bv brand, overstroming, oorlogsdreiging e.d..

 

Gebruik van het vakantiehuis

Wij gaan er vanuit dat u ons vakantiehuis netjes bewoont, zodat de volgende gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken. Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan. Gelieve de thermostaat van de verwarming terug te zetten als u niet in het huis aanwezig bent.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen-inventaris, behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten, is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Denkt u eraan om als u het vakantiehuis tussentijds en bij vertrek verlaat, de deuren en ramen steeds zorgvuldig af te sluiten.

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de woning te controleren en te inspecteren.

Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. zijn waarnemer of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden.

Hiertoe behoort met nadruk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast!

 

Klachten

Onvolkomenheden kunnen helaas voorkomen, hoewel wij met grote zorgvuldigheid de website hebben samengesteld en huis hebben ingericht.

Als u desondanks toch klachten heeft dient u deze binnen 3 dagen aan ons kenbaar te maken. We proberen deze ter plekke voor u op te lossen. Zie ook het hoofdstuk aansprakelijkheid.

 

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

  • Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.
  • Het uitvallen van de nutsvoorzieningen.
  • Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.
  • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming op het terrein bevinden.

Privacy

De verhuurder zal alle aan hem verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Na afloop van de huurperiode en de financiële afwikkeling zullen deze gegevens vernietigd worden.

 

Tot slot

Tot slot wensen wij u een prettig verblijf in “ Les Soeurettes”.